rood boekje

Integrated Marketing Communications

Publicatiedatum: 17 | 12 | 2000
Delen:
Publicatie nummer:16
Publicatie auteur(s):Irene Koppe, Dana Connor-Zurr


Theoretische onderbouwing

Alles wat een bedrijf doet – van het aannemen van de telefoon tot en met de productverpakking – draagt een inherente boodschap uit naar alle publieken die cruciaal zijn voor het succes van een bedrijf of merk. Integrated Marketing Communications (oftewel IMC) staat voor het integreren van alle corporate communicatie om zo positieve en solide relaties te ontwikkelen met alle stakeholders. Maar wat behelst IMC precies? Waarom is het belangrijk? Wat kan het betekenen voor organisaties? En hoe kan je het gebruiken?

Praktische relevantie
IMC wordt in deze publicatie gedefinieerd als ‘een strategisch ontwikkelingsproces op alle niveaus naar een volledig geïntegreerde organisatie, waarbij de gehele organisatie een customer-focus aanneemt en men een geïntegreerde merkcommunicatiestrategie ontwikkelt naar alle stakeholders, die achteraf wordt geëvalueerd, gemeten én aangepast, met het doel een sterk merk te ontwikkelen’. Bij IMC gaat men ervan uit dat, met de toegenomen kennis over klanten en doelgroepen door databases en onderzoek, een adverteerder kan switchen van een inside-out benadering of productgedreven communicatieprogramma, naar een outside-in benadering, ofwel een consumentgedreven communicatieprogramma.

In deze publicatie is het ‘SWOCC Vierfasenmodel voor IMC-denken’ ontwikkeld, aan de hand waarvan organisaties kunnen toetsen in welke IMC-fase ze zich bevinden. Het model is opgedeeld in een management-, communicatie- en onderzoekssegment. Ieder segment bestaat uit een aantal IMC-elementen. Deze elementen vormen samen de randvoorwaarden voor het IMC-denken. Zo zijn de randvoorwaarden in het managementsegment: focus op consumer orientation, ondersteuning voor het IMC-concept vanuit de top en de aanwezigheid van een intern veranderingsproces naar IMC. In het communicatiesegment zijn de voorwaarden: de aanwezigheid van brand contact management en interactieve communicatiegerichte en relevante communicatie naar alle stakeholders, door middel van segmentatie en coördinatie van communicatiedisciplines. In het onderzoekssegement worden de volgende voorwaarden gehanteerd: aanwezigheid van continu marktonderzoek op basis van databases en meten en evalueren van communicatie effecten.

Het SWOCC vierfasenmodel voor IMC-denken kan worden gebruikt om te bepalen in welke fase van IMC-denken een bedrijf zich bevindt en in welke richting de elementen kunnen worden ontwikkeld, welke elementen hierbij prioriteit hebben voor beschikbare resources en of hierbij hulp van externe bureaus of consultants nodig is. Het model kan worden gebruikt door marketingmanagers en general managers die hun organisatie op lange termijn meer customer-focused en geïntegreerd willen maken en een manier zoeken om dit proces zowel intern als extern te structureren en te onderbouwen.

Wil je meer weten over Integrated Marketing Communications, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.