rood boekje

Informatie-overvloed

Publicatiedatum: 12 | 03 | 2003
Delen:
Publicatie nummer:25
Publicatie auteur(s):Elzemieke Olsthoorn


Theoretische onderbouwing 

Deze publicatie is het vervolg op het eerder verschenen ‘Aandacht te midden van overvloed’ (publicatie 24). In dat onderzoek werd duidelijk dat het aanbod van media en reclame in de afgelopen decennia explosief is gestegen. Deze informatie-overvloed blijkt te leiden tot een daling van het mentale en fysieke reclamebereik, tot reclameverspilling en tot verslechtering van de prijs/waarde verhouding van reclame. Nadat in publicatie 24 de situatie is geschetst en het probleem van de wetenschappelijke kant is belicht, richt dit onderzoek zich op hoe de marketing- en reclamepraktijk tegen het fenomeen aankijkt en wat voor oplossingen zij aandragen voor het probleem.

Praktische relevantie
In dit onderzoek worden verschillende strategieën belicht die in de huidige reclame omgeving zouden kunnen worden ingezet. Zo wordt het vooral belangrijk gevonden om vanuit de consument te denken. Wat zijn zijn behoeften en wat is zijn beleveniswereld? Ook consistentie in het uitdragen van de merkwaarden is een effectieve strategie. Wanneer gedurende een langere tijd, in ieder medium en in iedere (reclame)boodschap dezelfde merkwaarden worden overgebracht, kan een sterk merk met een krachtige merkessentie worden gecreëerd. Het verhogen van de kwantiteit is geen oplossing, aangezien je dan in een neerwaartse spiraal terechtkomt: hoe groter de kwantiteit, hoe groter de informatieovervloed. Er moet daarom nadruk worden gelegd op de kwaliteit van communicatie, aangezien consumenten dan eerder aandacht zullen schenken aan reclame. Natuurlijk zijn creativiteit en onderscheidendheid hierbij van groot belang. Wanneer een uiting ‘likeable’ is, trekt het de aandacht. Bij deze strategie is het wel van belang dat de creativiteit niet ten koste gaat van de inhoud.

Dit onderzoek geeft de lezer inzicht in hoe er in de praktijk wordt omgegaan met de negatieve consequenties van informatieovervloed. Hoe denken reclamemakers de consument nog te kunnen bereiken? Door de praktische invalshoek biedt deze publicatie verschillende richtlijnen voor effectieve reclamestrategieën. Adverteerders hebben dergelijke strategieën steeds harder nodig om de aandacht van de consument te claimen.

Wil je meer weten over informatieovervloed, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.