rood boekje

In een flits herkend?

Publicatiedatum: 16 | 02 | 2005
Delen:
Publicatie nummer:31
Publicatie auteur(s):Mandy Klerkx, Lex van Meurs


Theoretische onderbouwing

De bestedingen voor buitenreclameposters zijn in de laatste tien jaar enorm gestegen, wat buitenreclameposters anno 2005 het snelst groeiende reclamemedium maakt. Niet alle buitenreclameposters zijn echter even effectief. In tegenstelling tot andere media is er voor het medium buitenreclame nauwelijks systematisch onderzoek gedaan naar de creatieve en inhoudelijke kenmerken die de effectiviteit van buitenreclamecampagnes bepalen. Wanneer kun je bijvoorbeeld beter veel of weinig tekst gebruiken? En wat is nu eigenlijk de beste plaats voor het logo? Door elementen van buitenreclameposters te koppelen aan (reclame-) effectiviteit geeft SWOCC met dit onderzoek antwoord op dergelijke vragen.

Praktische relevantie
Uit dit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van buitenreclame met betrekking tot de snelheid van productherkenning, merkherkenning, aantrekkingskracht, interesse in het merk en de overdracht van nieuwe informatie, voor een belangrijk deel kan worden verklaard door de in dit onderzoek geanalyseerde tekst- en beeldcomponenten (merkidentificatie, tekst & beeld, kleur, lay-out, karakters, informatiegehalte, humor en de externe factoren product, merkbekendheid en jaareffecten). Het juiste gebruik van deze componenten vergroot de effectiviteit van buitenreclamecampagnes. Het onderzoek geeft voor elk van de vijf gehanteerde effectiviteitsmaten praktische vuistregels ter verbetering van de effectiviteit van buitenreclameposters. Met welke componenten de effectiviteit van een poster het beste kan worden beïnvloed is echter afhankelijk van de reclamedoelstelling van de poster. Dit onderzoek bevestigt de opvatting dat er geen standaardmaat is die de effectiviteit van reclame kan voorspellen en dat het beter is verschillende effectiviteitsmaten naast elkaar in te zetten.

Deze publicatie biedt de lezer praktische aanbevelingen voor alle onderzochte effectiviteitsmaten. Ook wordt in een overzicht voor alle verschillende tekst- en beeldcomponenten de effecten (positief of negatief) op elk van de vijf afzonderlijke effectiviteitsmaten samengevat. De vuistregels kunnen bijdragen aan een grotere effectiviteit van een uiting, maar moeten niet worden gezien als toverformule voor de creatie van een effectieve buitenreclameposter. Het maken van effectieve reclame blijft een creatief proces, waarbij het draait om originaliteit en de juiste combinatie van elementen.

Wil je meer weten over buitenreclame, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.