rood boekje

Extreme brand makeover

Publicatiedatum: 17 | 12 | 2006
Delen:
Publicatie nummer:40
Publicatie auteur(s):Renée Peeters

 

Rebranding is aan de orde van de dag. Met name wanneer het economisch wat minder gaat, groeit het aantal rebranding operaties sterk. Een riskante operatie die voor veel bedrijven een kwestie is van pragmatiek; er is weinig theorie beschikbaar. Daarom geeft deze publicatie antwoord op de volgende vragen:

 1. Wanneer spreken we eigenlijk van een rebranding?
 2. Welke processen liggen aan rebranding ten grondslag?
 3. Welke strategieën kunnen worden gehanteerd?
 4. Welke lessen kunnen we trekken uit cases uit het verleden?

Theoretische onderbouwing
De term rebranding wordt te pas en te onpas gebruikt, maar bedoelen we wel allemaal hetzelfde? Op basis van overeenkomstige elementen uit de literatuurdefinities en de definiëringen aangedragen door de experts, kan rebranding worden gedefinieerd als: “een ingrijpende verandering van de identiteit van een ondernemingsmerk, een productmerk of een dienstenmerk door wijziging van slogan, logo, design, merknaam of een combinatie van deze elementen”. De aanleiding voor rebranding is voor iedere organisatie verschillend. Voor de ene organisatie zijn dit ondernemingsgerelateerde factoren, terwijl voor de andere organisatie dit meer merkgerelateerde factoren kunnen zijn.

Praktische implicaties:

 • Beslissingsfase:
  Belangrijk is dat het besluit tot rebranding gemotiveerd kan worden op basis van feiten. Hierbij moet het feit dat een merk een lange termijn operatie is niet uit het oog worden verloren.
 • Ontwikkelingsfase:
  Deze fase moet in alle gevallen worden ingeleid met een grondig onderzoek. Het merk dient kritisch te worden bekeken. Door middel van onderzoek kan een nauwkeurig beeld worden verkregen van de beleving van het ‘oude’ merk om vervolgens de gewenste associatieoverdracht te kunnen bepalen.
 • Implementatiefase:
  De eerste stap binnen deze fase dient te allen tijde het inlichten van je medewerkers te zijn. Dit moet zorgvuldig gedaan worden, aangezien je medewerkers als merkbouwers een belangrijke rol spelen in de rebranding.
 • Nazorgfase:
  Na de implementatie van de rebranding dient het bedrijf de rebrandingoperatie te evalueren. De evaluatie kan het beste gedaan worden door middel van een onderzoek bij al de stakeholders om te kijken hoe de rebranding ontvangen is en waar mogelijk knelpunten zitten. Daarnaast is het van belang om binnen deze fase tijd en geld te blijven investeren in de nieuwe merkidentiteit. De nieuwe identiteit moet namelijk nog worden geladen en dat kan alleen op lange termijn.

Uiteindelijk zijn er vijftien randvoorwaarden en een stappenmodel geformuleerd voor het succesvol uitvoeren van een rebranding. Dit toegankelijke stappenmodel kan voor de praktijk als leidraad dienen bij de uitvoering van een rebranding. Wil je meer weten over rebranding, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.