rood boekje

Effectiviteit van radioreclame

Publicatiedatum: 16 | 05 | 2000
Delen:
Publicatie nummer:14
Publicatie auteur(s):Jolanda van As


Theoretische onderbouwing

Radio wordt door adverteerders vaak gezien als een achtergrondmedium. Er wordt niet al te aandachtig naar geluisterd en het wordt vaak getypeerd als ‘muzikaal behang’. Maar wat betekent dit voor de effectiviteit van radioreclame? Veel onderzoek is er anno 2000 nog niet gedaan naar de effectiviteit van radioreclame, zeker niet met betrekking tot de Nederlandse markt. En bij het onderzoek dat wel naar radio in Nederland is gedaan, ligt de nadruk vooral op zenderbereik. Maar wat zegt dit zenderbereik over het bereik en de effectiviteit van individuele commercials? Hoe effectief is radioreclame nou eigenlijk echt? En wat zijn de factoren die deze effectiviteit beïnvloeden?

Praktische relevantie
Uit het onderzoek blijkt dat radio misschien ‘muzikaal behang’ is, maar niet zonder invloed. Radio en radioreclame beïnvloeden de luisteraars wel degelijk, deze invloed wordt echter vaak onderschat. Radio blijkt zowel in een multi-mediacampagne (bijvoorbeeld in combinatie met televisie) als in een mono-mediumcampagne (dus zonder andere media) een positieve invloed op de effectiviteit te kunnen hebben.

Veel verschillende factoren spelen een rol in de effectiviteit van radioreclame. In het onderzoek zijn de invloedsfactoren ingedeeld in ontvangerskenmerken (zoals betrokkenheid en demografische kenmerken), omgevingskenmerken (zoals programmacontext en clutter), campagnekenmerken (zoals het type campagne en aantal blootstellingen) en commercial-kenmerken (zoals lengte en stijl van de commercial). In de publicatie wordt een praktisch overzicht gegeven van alle in de literatuur gevonden invloedsfactoren en wat voor invloed zij hebben op de effectiviteit van radioreclame.

Naast een praktisch overzicht van alle factoren die radioreclame-effectiviteit beïnvloeden geeft deze publicatie een helder beeld van het medium radio. Adverteerders die worstelen met de vraag welke plek radio in hun mediamix moet krijgen, zijn gebaat bij het lezen van dit boekje. Er wordt een helder beeld geschetst van de kenmerken van het medium. Het geeft een overzicht van de voor- en nadelen van radio als advertentiemedium en bovendien wordt de effectiviteit van radio als advertentiemedium vergeleken met die van andere media.

Wil je meer weten over radioreclame, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.