rood boekje

De veranderende brievenbus

Publicatiedatum: 11 | 03 | 2002
Delen:
Publicatie nummer:20
Publicatie auteur(s):Anna Giling


Theoretische onderbouwing

Direct e-mail is de elektronische variant van direct mail. Met de opkomst van internet, lijken digitale reclameboodschappen en nieuwsbrieven de papieren versie van direct mail in rap tempo te verdringen. Maar wat is nou eigenlijk echt de toegevoegde waarde van direct e-mail? In deze publicatie worden direct mail en direct e-mail op een overzichtelijke wijze tegenover elkaar gezet. De meerwaarde van direct e-mail wordt onderzocht aan de hand van de criteria: communicatievermogen, bereik, kosten en houding.

Praktische relevantie
Direct e-mail heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van direct mail. Met name op het gebied van communicatievermogen en kosten, wint direct e-mail het van direct mail. Direct e-mail heeft meer interactie-, segmentatie- en technische mogelijkheden. Ook is het verreweg goedkoper dan direct mail. Echter, het kan zeker nog niet gezien worden als het ultieme DM middel. Een beperking van direct e-mail is bijvoorbeeld het feit dat veel technologische toepassingen en klantendatabases nog aan het begin van hun ontwikkeling staan en dat anno 2002 nog niet iedere consument met e-mail te bereiken is. Dit kan echter eerder worden getypeerd als de ‘opstartproblemen’ van een nieuw medium, dan dat het blijvende nadelen zijn. Er kan dan ook worden gesteld dat in de toekomst de strategische meerwaarde van direct e-mail boven direct mail, hoger is dan op dit moment het geval is. Een hardnekkiger nadeel van direct e-mail is dat consumenten vaker gebruik maken van reclame die men per post ontvangt en deze ook vaker gebruiken bij het maken van aankoopbeslissingen. Voor adverteerders ligt er dus een mooie uitdaging om niet alleen te zorgen voor reclame op maat, maar ook te bewerkstelligen dat de consument daadwerkelijk tot actie overgaat.

Dit onderzoek geeft een diepgaand inzicht in direct e-mail, welke voor- en nadelen er aan verbonden zijn en op welke wijze direct e-mail het best kan worden ingezet. Het zet de voor- en nadelen van e-mail als marketinginstrument op een rijtje. Deze publicatie is dan ook van belang voor eenieder die inzicht wil krijgen in de effectiviteit van (nieuwe) media in het algemeen en direct e-mail in het bijzonder. Het is met name van belang voor adverteerders die nadenken over het inzetten van direct e-mail als marketinginstrument, maar nog niet goed weten op welke wijze.

Wil je meer direct e-mail, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.