rood boekje

Aandacht te midden van overvloed

Publicatiedatum: 12 | 01 | 2003
Delen:
Publicatie nummer:24
Publicatie auteur(s):Elzemieke Olsthoorn


Theoretische onderbouwing

Zoals in dossier 1 ‘Information overload’ en dossier 3 ‘Informatieoverbelasting 1991-2000’ is geconcludeerd, is het aanbod van zowel media als reclame is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Dit heeft ertoe geleid dat de consument tegenwoordig ruim vier keer zoveel reclame krijgt aangeboden als tien jaar geleden. In deze publicatie wordt antwoord gegeven op de vraag welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de aandacht die aan reclame wordt geschonken en welke consequenties hieruit voortkomen voor reclamebeleid.

Praktische relevantie
Informatie-overvloed wordt in deze publicatie gedefinieerd als ‘het verschil tussen de hoeveelheid aangeboden informatie en de hoeveelheid waargenomen informatie’. De groei in het aanbod van media en reclame gaat niet gepaard met een evenredige groei in mediaconsumptie. Hierdoor komt een steeds groter deel van de reclameboodschappen niet onder ogen van de consument, waardoor het gemiddelde communicatiebereik daalt. Ook neemt het ‘mentale’ bereik van informatie af; consumenten verwerken informatie over het algemeen op een steeds lager aandachtsniveau. Een gevolg hiervan is dat reclame-uitingen niet meer zo goed in het geheugen van de mens worden opgeslagen als vroeger. Dit komt tot uitdrukking in de afnemende reclamescores die in deze publicatie worden geschetst. Deze ontwikkelingen hebben grote consequenties voor de werking van reclame, waardoor een aangepast reclamebeleid steeds noodzakelijker wordt.

Communicatiewetenschappers blijken kritisch over de manier waarop reclame wordt vormgegeven en gecommuniceerd en zijn bezorgd over de dalende reclame-effectiviteit. De wetenschappers zijn van mening dat in het huidige reclameklimaat, dat wordt gedomineerd door overvloed, vooral moet worden geluisterd naar de wensen en de behoeften van de consument. Aanbevelingen over hoe reclame-uitingen vorm zouden moeten krijgen in een omgeving van informatie-overvloed, wijzen op concretisering, visualisering, begrijpelijkheid en vooral simplificatie van de boodschap.

Deze publicatie levert de wetenschappelijke onderbouwing voor de assumptie dat er sprake is van informatie-overvloed. Het geeft een feitelijk en overzichtelijk beeld van de maatschappelijke veranderingen, toename van het informatie-aanbod en de manier waarop consumenten hiermee omgaan. Maar het geeft ook aanbevelingen over hoe reclamemakers hiermee moeten omgaan, namelijk niet door de kwantiteit op te schroeven, maar door de kwaliteit van het reclamebeleid en de reclame-uiting te verbeteren. In publicatie 25 ‘Informatie-overvloed: in discussie met de reclamepraktijk’ wordt nader ingegaan op hoe er in de marketing- en reclamepraktijk kan worden omgegaan met informatie-overvloed.

Wil je meer weten over informatieovervloed, bestel dan hieronder de publicatie. Nog geen begunstiger? Klik hier voor de mogelijkheden.

Als begunstiger kun je de publicatie bestellen. Log in om de publicatie te bestellen.