Jos Hornikx

Dr. Jos Hornikx is universitair hoofddocent Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn onderzoek naar overtuigende teksten richt hij zich vooral op drie vragen: Welke vormen van argumentatie zijn overtuigend? Waarom zijn vreemde talen effectief in reclame? Is het zinvol om reclame aan te passen aan de culturele achtergrond van ontvangers? Jos is tevens coördinator van de Bacheloropleiding CIW en verzorgt onderwijs in de Master Communicatie en Beïnvloeding.