Alumni

Ellen Groenestein

Ellen Groenestein

Ellen Groenestein is hoofddocent bij de opleiding Communicatie en het lectoraat Communication in the Networked Society van de Hogeschool Rotterdam.

Daarnaast doet ze als promovendus onderzoek naar de effecten van smartphone gebruik en de alomtegenwoordige always (spot) on mentaliteit op het mentaal welzijn van mensen. Hierbij onderzoekt ze in hoeverre mensen afhankelijk zijn van de smartphone en wat de gevolgen hiervan op onder andere stress en schoolprestaties en kijkt ze specifiek naar de rol van FoMO hierin.

Contact

Social