Christian Burgers

Dr. Christian Burgers werkt als universitair docent bij de Afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij geeft onderwijs op het gebied van persuasieve communicatie, met een focus op marketingcommunicatie en gezondheidsvoorlichting. Christian promoveerde in 2010 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over het gebruik en de effecten van ironie in verschillende geschreven genres. Zijn onderzoek richt zich op de persuasieve effecten van retorische strategieën, zoals ironie, metaforen en ontkenningen.