Kennisbank

SWOCC Publicatie SWOCC11 maart 2002

20 De veranderende brievenbus

De afgelopen twee jaar is het inzetten van direct e-mail als advertentiemiddel sterk in opkomst. De voordelen van direct e-mail boven direct mail zijn legio, zo lijkt het. Hoge respons, een hoge mate van gericht communiceren en kostenefficiëntie zijn enkele van de meest genoemde pluspunten. Doordat e-mail een relatief nieuw mediumtype is, is in Nederland echter nog weinig onderzoek verricht naar de werking en de inzet ervan in de praktijk.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC16 januari 2001

17 Internet Advertising

Deze SWOCC-publicatie geeft een overzicht van de mogelijkheden van internet als advertentiemedium. Aan de hand van literatuurstudie wordt een beeld geschetst van de nieuwe reclamemogelijkheden die internet biedt in vergelijking met traditionele massamedia. Ter aanvulling op de literatuurstudie is gebruik gemaakt van praktijk input. Deze is verkregen door middel van interviews met professionals op het gebied van internet advertising.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC7 oktober 2000

1 Information Overload

Theoretisch gezien kan men het begrip ‘information overload’ als volgt verklaren: van information overload is sprake wanneer het aanbod van informatie onevenredig toeneemt met de vraag naar informatie. In theoretische zin is sprake van information overload; de consument krijgt immers meer informatie op zich af dan hij/zij kan verwerken.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC16 mei 2000

14 Effectiviteit van radioreclame

Deze publicatie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur op het gebied van effectiviteit van radioreclame en de factoren die deze effectiviteit beïnvloeden. In de praktijk worden radiocommercials en -campagnes vaak ontwikkeld en ingezet op basis van ervaringen uit het verleden. Dit proces wordt echter bijna nooit ondersteund door onderzoek. Ter ondersteuning heeft SWOCC daarom de bestaande kennis in kaart gebracht in dit naslagwerk.

Lees verder