Kennisbank

SWOCC Publicatie SWOCC23 maart 1999

12 In het kielzog van Giep Franzen

In deze publicatie worden de reclamewerkingsmodellen door middel van twee verschillende onderzoeken getoetst in de praktijk. Allereerst is empirisch onderzocht of de werkingsmodellen in de praktijk voorkomen en of deze ook de veronderstelde werking hebben. Vervolgens is nagegaan welke werkingsmodellen in de reclamepraktijk centraal staan. Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC22 maart 1999

11 Reclame als zwakke kracht

In deze publicatie wordt het onderscheid tussen twee reclamewerkingstheorieën beschreven. Dit zijn de ‘sterke theorie’ en de ‘zwakke theorie’. Vanuit de sterke theorie is het beoogde effect van reclame het realiseren van groei van de penetratie en toename van de aankoopfrequentie. Volgens de zwakke theorie is groei voor een merk nauwelijks te realiseren en behoort het doel niet groei, maar behoud van de penetratie en/of aankoopfrequentie te zijn.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC20 januari 1999

10 Op zoek naar het merkimago

Het is heel moeilijk om erachter te komen welk beeld mensen van een merk hebben. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat een adverteerder op een onderzoeksbureau afstapt met de vraag: ‘hoe is het met het imago van mijn merk gesteld?’. En dan wordt het ingewikkeld, want wat is een imago? In deze publicatie wordt een antwoord gegeven op de vraag wat een merkimago is en wordt een overzicht gegeven van technieken die op dit moment in Nederland worden aangeboden om het merkimago te meten.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC10 oktober 1998

8 Merkrelaties

Adverteerders proberen vaak bewust merken tot complete personen te maken. Alle uitingen van het merk staan in dienst van de te ontwikkelen persoonlijkheid. Consumenten kunnen dan ook van veel merken, mits je ze de juiste hulpmiddelen geeft, een uitgebreide ‘menselijke’ beschrijving geven met bijvoorbeeld leeftijd, uiterlijk, karakter, sociale klasse, en hobby’s. Als we merken als personen benaderen moeten we hieraan de conclusie verbinden dat consumenten relaties met merken kunnen hebben.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC24 mei 1997

5 Reclame-irritatie

Nederland ergert zich aan reclame. Uit een onderzoek van de Consumentenbond (1995) over consumentenergernissen blijkt dat televisiereclame de grootste bron van ergernis is, groter dan bijvoorbeeld de stijging van de tarieven van het openbaar vervoer of de gemeentelijke belastingen. De schuld lijkt te liggen bij zowel de overvloed aan tv-commercials als de inhoud ervan.

Lees verder