Kennisbank

SWOCC Publicatie SWOCC3 oktober 2002

21 Merkpersoonlijkheid langs de meetlat

Ondanks de grote interesse binnen de marketingwereld in merkpersoonlijkheid, bestaat in Nederland geen algemeen aanvaard meetinstrument om deze merkpersoonlijkheid in kaart te brengen. SWOCC nam het initiatief een schaal te ontwikkelen voor de Nederlandse markt: de SWOCC Merkpersoonlijkheid Schaal. Het doel was om inhoudelijk discriminerende dimensies van merkpersoonlijkheid bloot te leggen waarmee inzicht kan worden verschaft in de relevantie en toepasbaarheid van merkpersoonlijkheid.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC16 januari 2001

17 Internet Advertising

Deze SWOCC-publicatie geeft een overzicht van de mogelijkheden van internet als advertentiemedium. Aan de hand van literatuurstudie wordt een beeld geschetst van de nieuwe reclamemogelijkheden die internet biedt in vergelijking met traditionele massamedia. Ter aanvulling op de literatuurstudie is gebruik gemaakt van praktijk input. Deze is verkregen door middel van interviews met professionals op het gebied van internet advertising.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC16 mei 2000

14 Effectiviteit van radioreclame

Deze publicatie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur op het gebied van effectiviteit van radioreclame en de factoren die deze effectiviteit beïnvloeden. In de praktijk worden radiocommercials en -campagnes vaak ontwikkeld en ingezet op basis van ervaringen uit het verleden. Dit proces wordt echter bijna nooit ondersteund door onderzoek. Ter ondersteuning heeft SWOCC daarom de bestaande kennis in kaart gebracht in dit naslagwerk.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC14 mei 1999

13 Reclamemakers aan het woord over reclamestrategieën

Deze publicatie vormt het tweede deel van ‘Reclamestrategieën’. Het eerste deel met een literatuuroverzicht kwam uit 1998. In dit tweede deel worden de resultaten gepresenteerd van het empirische gedeelte. Door middel van expert-interviews, groepsinterviews en een analyse van bestaande reclamecampagnes wordt een ‘kijkje in de keuken van de reclamepraktijk’ gegeven op het gebied van de ontwikkeling van reclamestrategieën.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC20 oktober 1998

9 Reclamestrategieën

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan reclamestrategieën. De reclamestrategie bepaalt voor een groot deel het succes en dus de effectiviteit van een reclamecampagne. In deze publicatie wordt allereerst antwoord gegeven op de vraag wat een reclamestrategie precies is. Vervolgens worden de elementen beschreven waaruit een reclamestrategie bestaat (doel, doelgroep, reclamewerkingsmodel en creatief platform.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC24 maart 1998

7 Brand equity

Niets in de marketingwereld is de laatste jaren zo in het centrum van de belangstelling komen te staan als de betekenis en waarde van sterke merken voor hun bezitters. In de grote standaardwerken op marketinggebied werden merken tot omstreeks 1990 slechts behandeld als identificatiemiddelen voor de producten van bepaalde aanbieders. De theorieën hielden zich voornamelijk bezig met de vraag hoe consumenten kozen tussen verschillende producten. Voor de zelfstandige rol die merken daarin speelden, was nauwelijks belangstelling.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC24 oktober 1996

3 Tracking

Steeds vaker wensen adverteerders inzicht in de bijdrage van reclame-investeringen aan de resultaten van hun merken in de markt. In deze context wordt de term accountabilty gebruikt. Reclame-accountability houdt in dat aannemelijk en aantoonbaar wordt gemaakt wat de bijdrage van reclame is aan de (merk)ontwikkeling op marktniveau.

Lees verder