Kennisbank

SWOCC Publicatie SWOCC12 maart 2003

25 Informatie-overvloed

In discussie met de reclamepraktijk

Deze publicatie betreft een vervolgonderzoek op de eerder verschenen publicatie 24 ‘Aandacht te midden van overvloed’, waarin de gevolgen werden beschreven van het alsmaar toenemende aanbod van informatie. Gebleken is dat het voor adverteerders steeds moeilijker is om consumenten zowel fysiek als mentaal te bereiken.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC16 januari 2001

17 Internet Advertising

Deze SWOCC-publicatie geeft een overzicht van de mogelijkheden van internet als advertentiemedium. Aan de hand van literatuurstudie wordt een beeld geschetst van de nieuwe reclamemogelijkheden die internet biedt in vergelijking met traditionele massamedia. Ter aanvulling op de literatuurstudie is gebruik gemaakt van praktijk input. Deze is verkregen door middel van interviews met professionals op het gebied van internet advertising.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC16 mei 2000

14 Effectiviteit van radioreclame

Deze publicatie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur op het gebied van effectiviteit van radioreclame en de factoren die deze effectiviteit beïnvloeden. In de praktijk worden radiocommercials en -campagnes vaak ontwikkeld en ingezet op basis van ervaringen uit het verleden. Dit proces wordt echter bijna nooit ondersteund door onderzoek. Ter ondersteuning heeft SWOCC daarom de bestaande kennis in kaart gebracht in dit naslagwerk.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC14 mei 1999

13 Reclamemakers aan het woord over reclamestrategieën

Deze publicatie vormt het tweede deel van ‘Reclamestrategieën’. Het eerste deel met een literatuuroverzicht kwam uit 1998. In dit tweede deel worden de resultaten gepresenteerd van het empirische gedeelte. Door middel van expert-interviews, groepsinterviews en een analyse van bestaande reclamecampagnes wordt een ‘kijkje in de keuken van de reclamepraktijk’ gegeven op het gebied van de ontwikkeling van reclamestrategieën.

Lees verder

SWOCC Publicatie SWOCC20 oktober 1998

9 Reclamestrategieën

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan reclamestrategieën. De reclamestrategie bepaalt voor een groot deel het succes en dus de effectiviteit van een reclamecampagne. In deze publicatie wordt allereerst antwoord gegeven op de vraag wat een reclamestrategie precies is. Vervolgens worden de elementen beschreven waaruit een reclamestrategie bestaat (doel, doelgroep, reclamewerkingsmodel en creatief platform.

Lees verder