Publicaties

53

Wie is bang van fear appeals?

Angstprikkels in sociale marketing

Prof. dr. Patrick de Pelsmacker

Angstprikkels of fear appeals zijn persuasieve boodschappen die bedoeld zijn om mensen angst aan te jagen door hen voor te houden wat de verschrikkelijke gevolgen zijn als ze niet doen wat de boodschap hen aanbeveelt.

Angstprikkels worden veelal gebruikt in sociale marketingcampagnes voor het promoten van onderwerpen als verkeersveiligheid, gezond leven of veilig vrijen. Deze publicatie biedt een overzicht van wat er bekend is over de werking en de effectiviteit van angstprikkels in sociale marketing. Zij beantwoordt vragen als: Welke componenten moet een overtuigende fear appeal bevatten en hoe worden de effecten ervan gemeten? Kunnen fear appeals ook averechts werken? Moet de focus liggen op fysieke dreiging (‘roken leidt tot een vroege dood’) of op sociale dreiging (‘niemand wil een roker kussen’)? Ook de werking bij verschillende doelgroepen en in verschillende omstandigheden wordt besproken.

Alleen voor begunstigers