Publicaties

29

Werking van humor in kaart gebracht

Drs. Elzemieke Olsthoorn

In de afgelopen decennia zijn talloze onderzoeken verricht naar het effect van humor in reclame. Om structuur te bieden aan dit omvangrijke onderzoeksaanbod is SWOCC een uitgebreide literatuurstudie gestart. Het resultaat: een overzichtelijke bundeling van jarenlang humoronderzoek in één publicatie!

In deze publicatie is niet alleen de invloed van humor op verschillende communicatiedoelen belicht, maar ook de invloedsfactoren die een mediërende rol hebben bij de werking van humor. Welk soort humor sorteert bijvoorbeeld het meeste effect en waar en hoe vaak kan humoristische reclame het best worden ingezet? Welke productsoorten lenen zich voor humorgebruik en voor welke doelgroepen is humor het meest geschikt?

Algemeen kan geconcludeerd worden dat humor meer aandacht trekt. Het heeft een positieve reclamewaardering tot gevolg, wat zich doorvertaalt naar een positieve waardering van het merk. Humor blijkt echter geen effect te hebben op overreding, terwijl dit toch een zeer belangrijk doel van reclame is. Hoewel humor reclame dus wel leuker maakt om naar te kijken, is het geen garantie voor effectieve reclame.

Alleen voor begunstigers