Publicaties

6

Wear-in en wear-out

Drs. Wieke van Dun & Drs. Daniëlle Bremer

Effectiviteit van reclame is een onderwerp dat de gemoederen in de reclamewereld de laatste tijd flink bezighoudt. Een van de elementen in deze discussie is de vraag hoe vaak reclame herhaald zou moeten worden om een zo groot mogelijk effect te bereiken.

Herhaling is nodig om de boodschap en al haar bedoelingen te kunnen begrijpen en om positieve gevoelens ten opzichte van het product of merk te ontwikkelen. Dit wordt ook wel ‘wear-in’ genoemd. Als een commercial echter teveel wordt herhaald verslapt de aandacht van de kijker voor deze commercial, of de kijker raakt geïrriteerd. De commercial wordt dan minder effectief. Dit wordt ‘wear-out’ genoemd. Het is dus zaak een commercial zo vaak in te zetten dat deze een maximaal effect heeft en deze vervolgens op het juiste moment te vervangen door een nieuwe commercial.

In deze publicatie zal door middel van een literatuurstudie gezocht worden naar een antwoord op de vraag wat de invloed van herhaling van reclame is op wear-in en wear-out en welke overige factoren hierop van invloed zijn.