kennisbank item

Wanneer zelfs je smartphone je privacy schendt

Publicatiedatum: 28 | 11 | 2017
Delen:

De smartphone gaat de hele dag met ons mee en we zijn altijd online. Smartphones zijn context-sensitief waardoor we informatie kunnen ontvangen op voor ons relevante lokaties en momenten. Dit maakt ze uitermate geschikt als advertentie-platform. Adverteerders zijn immers altijd op zoek naar wegen om ons op het juiste moment, met de juiste boodschap te benaderen. Een prijsaanbieding van Hunkemöller terwijl we precies voor hun etalage staan. Of een hamburgeraanbod, twee voor de prijs van één, terwijl we net de McDonald’s binnenlopen. Maar er is een keerzijde: consumenten geven hun persoonlijke data op.

We weten allemaal dat organisaties de hele dag data over ons verzamelen. Onderzoek hierover heeft zich met name gericht op apps en websites die deze informatie opslaan via onze smartphones. Maar niet iedereen is zich bewust dat smartphones zelf ook informatie over ons aftappen. Onderzoek hiernaar is schaars. Een belangrijke vraag hierbij is of privacy-bezorgde consumenten de privacy instellingen op hun smartphone vaker aanpassen dan minder bezorgde consumenten.

Privacy-gevoelige data
De meeste consumenten zijn zich bewust dat ze constant gevolgd worden door organisaties in de apps die zij installeren op hun smartphones en de websites die zij aanklikken. Wat echter niet iedereen weet, is dat location-tracking ook standaard is ingebouwd in de hardware van smartphones. Via Phone-Embedded Tracking (PET) verzamelen smartphones zelf privacy-gevoelige data over consumenten, met name over hun locatie. Ik heb samen met Mark van Balen een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of privacy-bezorgde smartphone eigenaars hun privacy instellingen aanpassen en of “smartphone literacy” – kennis van smartphone-instellingen – daarop van invloed is.

Privacy Paradox
Volgens de Psychological Ownership Theory is privacy heel belangrijk voor mensen. Zij voelen zich immers eigenaar van hun persoonlijke data en vinden het vervelend wanneer zij de controle daarover verliezen. Aan de andere kant maken consumenten volgens de Privacy Calculus Theory een afweging tussen het opgeven van hun privacy in ruil voor nuttige informatie, services of vermaak. Er blijkt dus sprake te zijn van een Privacy Paradox: mensen maken zich zorgen om hun privacy, maar geven hun persoonlijke informatie opvallend gemakkelijk prijs voor relevante gepersonaliseerde informatie.

Diffusion of Innovations
De Diffusion of Innovations Theory zegt dat mensen verschillen in hoeverre zij zich nieuwe technologieën eigen maken. Sommigen lopen voorop. De zogenaamde ‘innovators’ en ‘early adaptors’ verdiepen zich graag in hoe een smartphone werkt. Anderen lopen er meer achteraan, de ‘laggards’. De innovators en early adapters zijn zich bewuster van het feit dat smartphones hun locatie bijhouden, persoonlijke data verzamelen en hoe zij dat kunnen controleren.

De tekst loopt onder de video over de Diffusion of Innovation Theory door.

Privacy-zorgen
Marktonderzoeksbureau CG Selecties heeft een steekproef uitgezet onder 924 Nederlandse smartphone-eigenaars. Het blijkt dat hoe groter de privacy-zorgen van mensen, hoe negatiever hun houding is ten aanzien van datacollectie door hun smartphones, en hoe vaker zij hun privacy instellingen aanpassen om te voorkomen dat ze gevolgd worden. De attitude die mensen ervaren ten aanzien van PET is daarbij sterk bepalend voor hun gedrag. Zoals verwacht, ervaren innovators en early adaptors minder privacy-zorgen door hun kennis over smartphones, hoe smartphones hun data verzamelen en hoe zij daar zelf controle op kunnen uitoefenen.

Transparant
Privacy staat enorm in de belangstelling. Denk aan het referendum, dat in maart 2018 plaats zal vinden, over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. En de privacywet die later dat jaar, in mei, ingaat en grote consequenties heeft voor hoe organisaties met data van burgers omgaan. Ons onderzoek toont aan dat die belangstelling terecht is.

Hoe ga je om met privacy-zorgen?

  • Organisaties die verantwoordelijk zijn voor locatie-tracking door smartphones moeten transparant maken voor burgers hoe zij hun persoonlijke data verzamelen.
  • Zij moeten de dataverzameling aan banden leggen, er meer kennis over verstrekken en privacy instellingen makkelijker toegankelijk maken.
  • Consumenten moeten het gevoel krijgen dat ze zelf de controle hebben over hun persoonlijke gegevens, en daarmee hun privacy.

Dus…
Consumenten moeten zich realiseren dat hun privacy-zorgen gegrond zijn. Organisaties moeten zich realiseren dat consumenten zelf de eigenaar zijn van hun persoonlijke data, en dus niet de organisaties die voor die data betalen om het te kunnen gebruiken voor eigen doeleinden.

Wat houdt de Sleepwet precies in? 

 

Het volledige artikel van Paul Ketelaar en Mark van Balen is getiteld “The smartphone as your follower: The role of smartphone literacy in the relation between privacy concerns, attitude and behaviour towards phone-embedded tracking”. Het artikel is verschenen in het tijdschrift Computers in Human Behavior, 78 (2018), 174-182. U vindt dit artikel hier (gratis).

Over de auteur

Dr. Paul E. Ketelaar is Assistant Professor bij Communicatiewetenschap en het Behavioural Science Institute (BSI) aan de Radboud Universiteit. Hij geeft onderwijs over - en doet onderzoek naar - digitale innovaties.

Mail mij 1x per maand een update over merken, marketing en communicatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.