Publicaties

15

Tussen droom en werkelijkheid

Drs. Thomas Sanders

Lange tijd werd het merk voornamelijk bestudeerd vanuit de consument. Met het bewust worden van de kracht van het merk, en de waarde van het merk voor een onderneming, groeit steeds meer de belangstelling voor de sturing van het merk door de merkmanager. Het begrip dat hiervoor werd geïntroduceerd is merkidentiteit.

Gestaag is de literatuur hierover gegroeid. Uit onderzoek dat onder merkstrategen werd gedaan blijkt echter dat er veel verwarring bestaat over wat merkidentiteit inhoudt.

Deze publicatie geeft een antwoord op de vraag wat merkidentiteit is. Maar belangrijker nog: het behandelt de relevantie van merkidentiteit voor ondernemingen. Naast een analyse van de beschikbare literatuur wordt uit verwante wetenschappelijke disciplines dieper op het begrip ingegaan. Op basis van het identiteitsprocesmodel wordt uiteengezet hoe kan worden omgegaan met de identiteit van een merk.