Publicaties

33

Tracking anno 2005

Aanbod en ontwikkelingen

Drs. Renske van Oosterom

De behoefte van adverteerders aan rationalisatie en optimalisatie van het reclamewerkingsproces wordt almaar groter. Tracking is dé tool om inzicht te krijgen in hoe reclame werkt en hoe toekomstige reclamecampagnes kunnen worden verbeterd. Tracking is met name als gevolg van technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren sneller en goedkoper geworden en heeft derhalve sterk aan populariteit gewonnen. Het trackingaanbod is dan ook sterk gegroeid.

SWOCC schept met deze publicatie inzicht in het sterk toegenomen en veranderde trackingaanbod. Het aanbod wordt in de publicatie op twee manieren gepresenteerd. Allereerst ingedeeld in categorieën zodat de verschillende instrumenten binnen een bepaalde categorie met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarnaast ook per aanbiedend bureau, aangezien ook de kwaliteiten van het aanbiedende bureau een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een instrument. In de publicatie is een checklist opgenomen die als leidraad kan dienen bij het inrichten van trackingonderzoek en derhalve ook voor het kiezen van een geschikt trackinginstrument. Ten slotte schetst de publicatie een beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op trackinggebied. Kortom een up-to-date overzicht, onmisbaar voor iedereen die zich met tracking bezighoudt!