Publicaties

42

Reclamebriefing

Een goede brief is het halve werk

Drs. Tamara van der Peet

De creative brief. Ongetwijfeld het meest besproken document in reclameland. Vaak onderwerp van hevige discussies. Een zeer belangrijk document ook. Een slechte brief kan kostbaar (creatief) werk verspillen en wordt niet zelden verantwoordelijk gehouden voor tegenvallende campagnes. Maar wat is nu eigenlijk een goede brief? En hoe kan het briefingsproces zo soepel mogelijk verlopen?

SWOCC deed onderzoek om inzicht te krijgen in de briefingsproblematiek. Hoe verloopt het briefingsproces in de praktijk? Welke knelpunten doen zich voor? Wat is de rol en het belang van het briefingsdocument? Hoe ziet een goede brief er uit? En op welke manier kan het briefingsproces worden verbeterd?

Met de Brief Toolbox (bouwstenen voor het opstellen van een goede brief), adviezen voor het ideale briefingsproces en tien gouden briefregels biedt SWOCC u een praktisch handboek waarmee u elk briefingstraject kunt doorstaan.