Publicaties

58

Postillon d’amour tussen wetenschap en praktijk

Prof. dr. Fred Bronner

Het belangrijkste doel van SWOCC is om de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Dat onderwerp stond ook centraal in het afscheidscollege van Fred Bronner, die in december 2011 met emeritaat ging.


Bronner heeft in beide werelden gewerkt en ziet zich als een postillon d’amour tussen wetenschappers en praktijkmensen. In deze publicatie, een uitgave van zijn afscheidsrede, geeft hij voorbeelden waarin de samenwerking goed verloopt, maar ook voorbeelden waarbij de kloof tussen beide liefdespartners pijnlijk zichtbaar is. Hij zoekt bovendien naar een mogelijke verklaring voor het slagen of mislukken van de romance. Tot slot wordt er in de publicatie aandacht geschonken aan tien innovatieve onderzoekslijnen waaraan hij in de loop der jaren richting heeft gegeven.

Alleen voor begunstigers