Publicaties

48

Moet je horen…

Een onderzoek naar de basis van positieve word-of-mouth

Drs. Boris Nihom

De aandacht voor word-of-mouth (WOM) is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Dit is te zien aan zowel de stijgende uitgaven aan word-of-mouth marketing, als de grote hoeveelheid managementboeken over dit onderwerp.

Desondanks is WOM voor velen nog een complex en ongrijpbaar begrip. Men kent het belang van WOM, maar hoe kan je als onderneming richting geven aan wie er wat over je merk of product zegt? En zijn deze processen ook pro-actief in te zetten voor het bereiken van de marketing- en communicatiedoelstellingen? Het is tijd voor een serieuze kijk op WOM, los van marketingtrends en reclamehypes.

In deze publicatie wordt, aan de hand van een omvangrijke literatuurstudie, het principe achter positieve WOM blootgelegd en wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Op basis van welke factoren is de kans te bepalen, dat iemand positieve WOM over een organisatie, merk, product of dienst zal verspreiden?’. Daarnaast wordt een nieuw model gepresenteerd en wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop de factoren uit het model in de praktijk kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van merk- en communicatiestrategie.

Alleen voor begunstigers