Publicaties

8

Merkrelaties

Drs. Daniëlle Bremer

Adverteerders proberen vaak bewust merken tot complete personen te maken. Alle uitingen van het merk staan in dienst van de te ontwikkelen persoonlijkheid. Consumenten kunnen dan ook van veel merken, mits je ze de juiste hulpmiddelen geeft, een uitgebreide ‘menselijke’ beschrijving geven met bijvoorbeeld leeftijd, uiterlijk, karakter, sociale klasse, en hobby’s. Als we merken als personen benaderen moeten we hieraan de conclusie verbinden dat consumenten relaties met merken kunnen hebben.

De laatste jaren staan merkrelaties volop in de aandacht van de reclamewereld. Maar wat betekent nu het begrip merkrelatie, en hoe kan men deze relatie onderzoeken? Om tot een omschrijving van het begrip merkrelatie te komen wordt in deze publicatie eerst ingegaan op het begrip ‘merk’ en de betekenis van merken voor zowel de aanbieder van het merk als de consument. Daarna wordt dieper ingegaan op het begrip merkrelatie. Dit gebeurt met behulp van sociaal psychologische theorieën en gegevens over relaties tussen mensen. Vervolgens zullen verschillende onderzoeken worden besproken waarin gezocht wordt naar een geschikte methode om merkrelaties te meten.