Publicaties

21

Merkpersoonlijkheid langs de meetlat

Drs. Emilie van den Berge

Ondanks de grote interesse binnen de marketingwereld in merkpersoonlijkheid, bestaat in Nederland geen algemeen aanvaard meetinstrument om deze merkpersoonlijkheid in kaart te brengen. SWOCC nam het initiatief een schaal te ontwikkelen voor de Nederlandse markt: de SWOCC Merkpersoonlijkheid Schaal. Het doel was om inhoudelijk discriminerende dimensies van merkpersoonlijkheid bloot te leggen waarmee inzicht kan worden verschaft in de relevantie en toepasbaarheid van merkpersoonlijkheid.

Na het ontrafelen van de theoretische achtergronden omtrent merkpersoonlijkheid in SWOCC publicatie 18, heeft Emilie van den Berge zich 1,5 jaar beziggehouden met het meten van merkpersoonlijkheid. In navolging van Jennifer Aaker is zij op zoek gegaan naar dimensies van merkpersoonlijkheid. Op basis van de scores van 93 merken door 4533 respondenten resulteerde deze zoektocht in zes dimensies. Drie dimensies vertonen overeenkomsten met de Amerikaanse dimensies van Aaker en drie dimensies zijn meer ‘Nederlandse’ dimensies. Deze publicatie biedt zowel inzicht in de ontwikkeling van de schaal alsmede inzicht in de betekenis van de dimensies. Daarnaast wordt uitgelegd hoe men de SWOCC Merkpersoonlijkheid Schaal kan toepassen in de praktijk.

Alleen voor begunstigers