Publicaties

66

Merkbeheer: het merkmanagement van morgen

Dr. Daan Muntinga

Het conventionele merkmanagementsysteem is niet langer in staat om de voortdurend veranderende marktomstandigheden het hoofd te bieden. Haar uitgangspunten van planning, controle, simpelheid en consistentie zijn in het huidige merklandschap van weinig strategisch nut meer. Hoe moet merkmanagement er in de toekomst uitzien? In deze publicatie schetst SWOCC de contouren van een alternatief merkmanagementsysteem gebaseerd op merkbeheer. Theoretische en praktische inzichten leiden tot tien uitgangspunten voor het merkmanagement van morgen.

Alleen voor begunstigers