Publicaties

51

Mens, Milieu & Meerwaarde

Nut en noodzaak van MVO

Drs. Marjolein Doets

Steeds meer bedrijven zien in dat juist door aandacht, tijd en geld te steken in mens en milieu, meerwaarde mogelijk wordt. Zij geven tegelijkertijd aan dat MVO een lastig te grijpen concept is. Wat kan MVO voor mijn bedrijf betekenen? Hoe kunnen we het implementeren? Moeten we erover communiceren en kan dit de reputatie van mijn organisatie versterken? Of juist schaden?

Deze publicatie laat in de eerste plaats zien wat de toegevoegde waarde van MVO is voor bedrijven. Vervolgens wordt met behulp van een handzaam stappenmodel uiteengezet hoe MVO kan worden ingebed in de organisatie. Tot slot komt het communicatievraagstuk aan bod. Aan de hand van tien do’s en dont’s wordt besproken op welke manier bedrijven het MVO-beleid geloofwaardig over kunnen brengen op de consument. Dit praktische handboek kan voor de praktijk als leidraad dienen bij de implementatie van en de communicatie over MVO.

Alleen voor begunstigers