Publicaties

17

Internet Advertising

Drs. Sheila de Lange

Deze SWOCC-publicatie geeft een overzicht van de mogelijkheden van internet als advertentiemedium. Aan de hand van literatuurstudie wordt een beeld geschetst van de nieuwe reclamemogelijkheden die internet biedt in vergelijking met traditionele massamedia. Ter aanvulling op de literatuurstudie is gebruik gemaakt van praktijk input. Deze is verkregen door middel van interviews met professionals op het gebied van internet advertising.

De advertentiemogelijkheden van internet zijn onderzocht op basis van de criteria bereik, kosten en communicatievermogen. Tevens is gekeken naar de meerwaarde die internetreclame heeft voor de consument ten opzichte van reclame in traditionele media.

Uit het onderzoek blijkt dat internet advertising nog in de kinderschoenen staat. De nieuwe reclamemogelijkheden die het medium biedt, worden door adverteerders nog grotendeels onbenut gelaten. Met name de mogelijkheid van interactiviteit is een meerwaarde die internet biedt in vergelijking met traditionele media. Adverteerders moeten echter nog leren om hier op een effectieve manier mee om te gaan.