Publicaties

26

Internal Branding: een introductie

Drs. Anna Giling

Internal Branding is ‘hot’. Toch bestaat nog veel discussie over de vraag wat precies onder Internal Branding moet worden verstaan en hoe het interne merkbeleid het beste kan worden vormgegeven. Lastige vragen, omdat tot nu toe nauwelijks (wetenschappelijk) onderzoek heeft plaatsgevonden.

SWOCC levert met deze publicatie een bijdrage aan de verbreding van kennis op het gebied van Internal Branding. Deze publicatie bevat een verkennend onderzoek waarin een overzicht wordt gegeven van de stand van zaken omtrent dit onderwerp. Hierbij is onder andere ingegaan op het belang van Internal Branding, de mate waarin Internal Branding verschilt van interne communicatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan zodat medewerkers hun rol als merkbouwer optimaal vervullen. Ook worden verschillende communicatiemiddelen beschreven die ten dienste van het interne merkbeleid kunnen worden ingezet.