Publicaties

25

Informatie-overvloed

In discussie met de reclamepraktijk

Drs. Elzemieke Olsthoorn

Deze publicatie betreft een vervolgonderzoek op de eerder verschenen publicatie 24 ‘Aandacht te midden van overvloed’, waarin de gevolgen werden beschreven van het alsmaar toenemende aanbod van informatie. Gebleken is dat het voor adverteerders steeds moeilijker is om consumenten zowel fysiek als mentaal te bereiken.

In dit onderzoek wordt de discussie rondom overvloed weer opgepakt en verdiept. Er is onderzocht welke consequenties informatie-overvloed zowel in de huidige praktijk als in de toekomst heeft voor reclamebeleid. Hiervoor zijn twee onderzoeksmethoden gebruikt: een online enquête en groepsdiscussies onder medewerkers van reclame- en mediabureaus, adverteerders en een merkstrategisch adviesbureau. In de discussies is tevens de nadruk gelegd op reclamestrategieën die in de huidige reclame-omgeving zouden moeten worden ingezet.
Door de praktische invalshoek biedt deze publicatie verschillende richtlijnen voor effectieve reclamestrategieën. Adverteerders hebben dergelijke strategieën steeds harder nodig om de aandacht van de consument te claimen.

Alleen voor begunstigers