kennisbank item

Hoe motiveer je peer influencers om gezond gedrag te promoten?

Publicatiedatum: 16 | 09 | 2021
Delen:

Het inzetten van peer influencers in communicatiecampagnes is de laatste jaren erg populair geworden. Peer influencers zijn géén beroemheden of deskundigen op een bepaald gebied, maar ‘gewone’ mensen zoals een vriend of klasgenoot waarvan iemand gemakkelijk een advies opvolgt. Peer influencers worden niet alleen ingezet om merken en producten te promoten, maar ook om gezondheidsgedrag te stimuleren. Er wordt vaak vanuit gegaan dat peer influencers het gewenste gedrag uit zichzelf gaan promoten in hun sociale omgeving als dat aan hen gevraagd wordt. Voor een succesvolle peer influencer campagne is het echter belangrijk dat zij actief gemotiveerd worden om dat te doen. Maar hoe motiveer je peer influencers om bepaald gezond gedrag vrijwillig uit te voeren en te promoten?

Waar gaat deze blog over?

  • Om peer influencers te motiveren bepaald gezond gedrag vrijwillig uit te voeren en te promoten, is het belangrijk in te spelen op hun intrinsieke motivatie, oftewel de mate waarin zij het interessant of leuk vinden om dit te doen.
  • Dat kan bereikt worden door gebruik te maken van een autonomie-ondersteunde aanpak, oftewel door het geven van argumenten die voor hen betekenisvol zijn en door hen zelf te laten kiezen hoe zij het gedrag het liefst willen promoten.
  • Het gebruik van een autonomie-ondersteunende benadering blijkt zeer effectief in het motiveren van peer influencers om water drinken te promoten.

Het onderzoek
In een onderzoek werden 37 peer influencers tussen de 9 en 13 jaar geselecteerd en gevraagd om het drinken van water te promoten onder hun peers. Om de geselecteerde peer influencers te motiveren het gewenste gedrag te promoten volgden zij een autonomie-ondersteunende training, gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. In de training kregen de deelnemers argumenten aangereikt die voor hen betekenisvol zijn en werden zij aangemoedigd na te denken over de manier waarop zij het gewenste gedrag het liefst wilden promoten. Om het effect van de training te evalueren werd het onderzoek gedaan onder zowel de peer influencers als hun peers. Beide groepen beantwoordden vragen over hun intrinsieke motivatie om water te drinken. De peer influencers gaven niet alleen aan hoeveel water zij dronken, maar ook welke strategieën in de training ervoor gezorgd hadden dat ze gemotiveerd werden om meer water te drinken. Daarnaast gaven de peer influencers aan welke promotietechnieken ze gebruikt hadden om hun peers te motiveren meer water te drinken. Om te evalueren hoe hun peers deze promotietechnieken ervaarden, gaven de peers aan het einde van het onderzoek aan of zij zich gesteund voelden in het drinken van water en of zij het gevoel hadden dat anderen vonden dat zij meer water moesten drinken.

Resultaten

  • De training was effectief in het stimuleren van de intrinsieke motivatie van peer influencers om meer water te drinken en zorgde er ook voor dat hun eigen waterconsumptie toenam.
  • Om het drinken van water bij hun peers te promoten, gebruikten de peer influencers vooral face-to-face promotietechnieken, zoals het goede voorbeeld geven, met peers praten over het drinken van water, en hen steunen bij het drinken van water. Ze maakten minder vaak gebruik van online promotietechnieken, zoals het sturen van berichten via sociale media over het drinken van water naar hun peers.
  • Naast dat de peer influencers erin slaagden hun peers meer water en minder zoete drank te laten drinken, slaagden zij er ook in om hun peers zich meer gesteund te laten voelen in het drinken van water. Ook kregen de peers het gevoel dat anderen vinden dat zij meer water moeten drinken.

Kortom, voor ontwikkelaars van gezondheidscampagnes die peer influencers in willen zetten is het belangrijk om een autonomie-ondersteunde aanpak te gebruiken om hen intrinsiek te motiveren om gezond gedrag te vertonen en te promoten. Het is echter belangrijk te benadrukken dat zij zelf mogen kiezen hoe zij hun peers willen overtuigen.

Meer weten? Dit artikel is gebaseerd op onderstaande publicatie:
Smit, C. R., de Leeuw, R. N., Bevelander, K. E., Burk, W. J., van Woudenberg, T. J., Buijs, L., & Buijzen, M. (2021). Promoting water consumption among Dutch children: an evaluation of the social network intervention Share H2O. BMC Public Health, 21(1), 1-15. Je vindt het artikel hier (gratis).

Over de auteur

Dr. Esther Rozendaal is universitair hoofddocent Communication and Behavioural Change aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de digitale veerkracht van jongeren. In het bijzonder onderzoekt zij hoe kinderen en tieners geholpen kunnen worden om zich online mediawijs te gedragen. 

Mail mij 1x per maand een update over merken, marketing en communicatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.