Publicaties

52

Het succes van idealen

Merkoriëntatie bij goede doelen organisaties

Drs. Natascha Kooiman

Goede doelen zijn merken. Merken die meerwaarde bieden door onder andere het opwekken of behouden van vertrouwen. En met organisaties die hun voortbestaan danken aan het maatschappelijk draagvlak, lijkt dat vertrouwen onmisbaar.

Zeker in een turbulente omgeving waarin overheidssubsidies langzaam verdwijnen, de concurrentie groeit en consumenten steeds meer transparantie en informatie eisen. Toch bestaat er een beeld dat merken iets commercieels zijn, iets waar goede doelen zich verre van zouden moeten houden.
Deze publicatie gaat na hoe goede doelen organisaties werkelijk omgaan met het merk. Waarom verschilt hun omgang met het merk van die bij commerciële organisaties? Zetten goede doelen het merk centraal in hun keuzes en handelen? En is er een verband tussen deze mate van merkoriëntatie en fondsenwerving? Al deze vragen worden beantwoord in de publicatie. Een handzaam stappenplan zet uiteen hoe goede doelen het gebruik van hun merk kunnen optimaliseren.

Alleen voor begunstigers