Dossiers

2

Brand Strategies

Dr. Kim Cramer

In een markt vol fusies, overnames en merkruil is het managen van de merkportfolio van toenemend belang. Bedrijven voeren steeds meer merken, waardoor een duidelijk gestructureerde portfolio essentieel is. SWOCC startte een promotieproject waarin gekeken wordt naar de determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën.

Hoe bepalen ondernemingen hun merkstrategie? Wat zijn de elementen waarover moet worden beslist? Welke factoren spelen hierbij een rol? En hoe wordt de merkstrategie voor de consument vertaald naar de communicatie-uitingen? In dit (engelstalige) dossier wordt de eerste fase van dit promotieproject van Kim Cramer over merkportfoliostrategieën beschreven. Het bevat een literatuurstudie en de onderzoeksopzet van het proefschrift Onder moeders paraplu? Determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën, wat in 2005 bij SWOCC is uitgegeven.