Publicaties

70

Doelstellingen behalen met contentmarketing

Dr. Christine Liebrecht

De afgelopen jaren is contentmarketing als professioneel vakgebied sterk in opkomst. Nu organisaties grotere budgetten en meer personeel beschikbaar stellen voor contentmarketing, doemt een aantal onvermijdelijke vragen op. Wat is contentmarketing precies? Welke doelen kun je ermee nastreven? En met welke contentinhoud en -vorm zijn de geformuleerde doelstellingen het beste te behalen?

In deze SWOCC-publicatie wordt antwoord gegeven op deze vragen. Er wordt gedefinieerd wat contentmarketing is en wat niet. Aan de hand van een literatuurstudie, experiment en survey wordt concreet gemaakt welke content in welke hoedanigheid ingezet kan worden om contentmarketingdoelstellingen te behalen. De inzichten in deze publicatie vormen de basis voor de opzet van een effectieve contentmarketingstrategie.

Infographic SWOCC 70 - Contentmarketing

Alleen voor begunstigers