Dossiers

5

De kracht van adverteren

Prof. dr. Peter Neijens & Prof. dr. Edith Smit

Wat bepaalt de kracht van advertenties in een dagblad of dagbladmagazine? De creativiteit van de uiting? De positie in het blad? De plaats op de pagina? Het gebruik van kleur? De grootte van de advertentie? De wijze waarop de adverteerder de consument probeert te overtuigen?

Deze vragen worden in dit vijfde SWOCC-dossier beantwoord aan de hand van de analyse van de gegevens van het Reclame Reactie Onderzoek (RRO) van PCM Landelijke Dagbladen. Uit de resultaten blijkt onder andere dat advertenties in latere katernen (dus achterin de krant) een lager bereik hebben dan de advertenties die voorin de krant staan. Ook hebben advertenties in dunnere dagbladen een hoger bereik dan in dikkere. Alle lay-out kenmerken die zijn onderzocht blijken invloed te hebben.