Publicaties

61

De jonge consument

Prof. dr. Moniek Buijzen & dr. Esther Rozendaal

Kinderen vormen een steeds aantrekkelijkere doelgroep voor marketeers, adverteerders en voorlichters. Maar behalve een aantrekkelijke doelgroep is het ook een bijzondere: kinderen zijn immers nog in ontwikkeling en hebben daardoor specifieke kenmerken en gevoeligheden. Bij het benaderen van de jonge consument moeten marketeers rekening houden met deze kwetsbaarheid.

In deze publicatie worden de bijzondere kenmerken van de opgroeiende consument in kaart gebracht. Daarnaast wordt een genuanceerde reflectie gegeven op de veronderstelde ongewenste gevolgen van de commerciële mediaomgeving voor hun welzijn. De publicatie eindigt met de Jeugd Reclame Wijzer: een overzicht van de bestaande regels die gelden voor reclame gericht op kinderen. Hiermee biedt de publicatie richtlijnen aan marketeers om de jonge consument op verantwoorde wijze te benaderen.

Alleen voor begunstigers