Proefschriften

4

Catching COBRAs

Dr. Daan Muntinga

Met het steeds verder toenemende gebruik van sociale media en de invloed die deze hebben, staan bedrijven voor de uitdaging om de merkgerelateerde activiteiten van consumenten (Consumers’ Online Brand-Related Activities: COBRAs) te inspireren en beïnvloeden. Dit proefschrift stelt dat merken dat alleen effectief kunnen doen als zij een goed inzicht hebben in de bereidheid van consumenten om op sociale media met merken aan de slag te gaan. Met andere woorden: wat zijn hun motieven voor dit gedrag?

Het onderzoek onderscheidt zich van de reeds bestaande kennis op dit gebied doordat het zich richt op wat COBRAs definieert en motiveert. Hiermee biedt het praktische inzichten in hoe de betrokkenheid van consumenten met merken op sociale media vergroot kan worden en vult het een belangrijk gat in de academische literatuur over marketing, branding en consumentengedrag.

Bestellen
Neem voor meer informatie contact op met SWOCC.

Alleen voor begunstigers