Bijeenkomst

Bijeenkomst

Gepersonaliseerde communicatie & privacy wet en regelgeving

Gepersonaliseerde communicatie is vaak effectief, maar zorgen omtrent privacy liggen altijd op de loer. De balans tussen relevante communicatie en privacy is een wankel evenwicht. De nieuwe privacy wet en regelgeving heeft tot doel de controle over persoonsdata terug te geven aan de consumenten. Tot 25 mei 2018 hebben bedrijven de tijd om marketingactiviteiten in overeenstemming te brengen met de nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of in het Engels GDPR. Veel bedrijven zijn hier dan ook druk mee.

Wat betekent deze wetgeving voor gepersonaliseerde communicatie? En stel dat je je als organisatie aan alle regels houdt, kan je dan toch nog te ver gaan in de ogen van de consument? Accepteren consumenten gepersonaliseerde communicatie van iedere organisatie, of geldt voor sommige sectoren, zoals het bank- en verzekeringswezen, dat mensen hier toch meer moeite mee hebben? En kunnen alle persoonsdata worden gebruikt voor gepersonaliseerde communicatie? Of zijn sommige persoonsgegevens toch privacy gevoeliger dan anderen?

Op 20 maart 2018 organiseert SWOCC een bijeenkomst waar het meest recente wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis over de nieuwe privacy wet en regelgeving en gepersonaliseerde communicatie worden gedeeld.

Na een korte introductie van het onderwerp, zal vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief worden besproken hoe je invulling kan geven aan de privacy wet en regelgeving en hoe consumenten omgaan met gepersonaliseerde communicatie.

Als afsluiting bediscussiëren we met de aanwezigen de uitdagingen voor de toekomst.

GDPR uitgelegd door Fastbyte ICT-Solutions.

Sprekers

dr. Nadine Bol
Universiteit van Amsterdam

dr. Sophie Boerman
Universiteit van Amsterdam

Joanna Strycharz
Universiteit van Amsterdam

Datum
dinsdag, 20 maart 2018
Tijd
13.00-17.00 uur
Locatie
CREA, UvA
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam

Alleen voor begunstigers.