Publicaties

57

Eye-catching

Sophie Boerman, MSc

Hoe komt het dat je sommige advertenties niet eens opmerkt, terwijl andere wel in het oog springen? Anders gezegd: wat maakt dat een tijdschriftlezer wel of juist niet naar een advertentie kijkt? In deze publicatie behandelt Scriptieprijswinnares Sophie Boerman de advertentie- en contextkenmerken die de aandacht trekken of afleiden.

Lees verder

54

Van massa naar mens

Drs. Doran van Veenendaal & Drs. John Faasse

De mediawereld ondergaat een ware revolutie. Een alsmaar groeiend aantal mediakanalen kan door middel van nieuwe technologieën op elk gewenst moment, vanaf iedere locatie, op een mobiele telefoon, laptop of e-reader worden gebruikt. Wat is de invloed hiervan op het huidige bereiksonderzoek?

Lees verder

52

Het succes van idealen

Drs. Natascha Kooiman

Goede doelen zijn merken. Merken die meerwaarde bieden door onder andere het opwekken of behouden van vertrouwen. En met organisaties die hun voortbestaan danken aan het maatschappelijk draagvlak, lijkt dat vertrouwen onmisbaar.

Lees verder

51

Mens, Milieu & Meerwaarde

Drs. Marjolein Doets

Steeds meer bedrijven zien in dat juist door aandacht, tijd en geld te steken in mens en milieu, meerwaarde mogelijk wordt. Zij geven tegelijkertijd aan dat MVO een lastig te grijpen concept is. Wat kan MVO voor mijn bedrijf betekenen? Hoe kunnen we het implementeren? Moeten we erover communiceren en kan dit de reputatie van mijn organisatie versterken? Of juist schaden?

Lees verder

50

Liber Amicorum voor Giep Franzen

Het jubileumnummer 50 is een dankbetuiging aan de oprichter van SWOCC, Giep Franzen; een Liber Amicorum. In dit academisch vriendenboek treft u de visies van 50 (oud-) SWOCC-ers op de kloof tussen wetenschap en praktijk en de rol van SWOCC hierbinnen.

Lees verder