Publicaties

8

Branding the organization

Prof. Giep Franzen

De term ‘merken’ is lange tijd voornamelijk geassocieerd met consumentenproducten, en dan met name FMCG. Als gevolg daarvan heeft het lang geduurd voordat organisaties die actief zijn op andere gebieden zich realiseerden dat hun naam eigenlijk een merknaam is. Het ontbreekt dergelijke organisaties dan ook vaak aan een duidelijke visie op hun merk. Dit geldt ook voor academici die zich voornamelijk hebben gericht op consumentenmerken, en pas recentelijk interesse beginnen te tonen in een bredere, meer algemene visie op het merk. Lees verder

65

De loyale consument

Dr. Jiska Eelen

Loyale consumenten zijn gewild. Maar wat is merkloyaliteit, hoe meet je het en bestaat het eigenlijk wel? Als merkloyaliteit bestaat, dan lijkt het onder druk te staan. Consumenten hebben namelijk keuze uit een groot aanbod van producten en merken en kunnen makkelijk switchen van het ene merk naar het andere. Anderzijds wordt de opkomst van digitale en sociale media gezien als een instrument om consumenten actief te betrekken bij een merk. Maar zorgt dat ook voor kooployaliteit? Lees verder

64

Waarden aan het werk

Dr. Joost Verhoeven & dr. Claartje ter Hoeven

Waarden vormen niet alleen het fundament van organisatiemerken, maar zijn ook een belangrijke drijfveer voor het gedrag van medewerkers. Terwijl het deze medewerkers zijn die de merkpropositie waar moeten maken, is in onderzoek tot op heden weinig aandacht besteed aan hun waarden. Lees verder

4

Catching COBRAs

Dr. Daan Muntinga

Met het steeds verder toenemende gebruik van sociale media en de invloed die deze hebben, staan bedrijven voor de uitdaging om de merkgerelateerde activiteiten van consumenten (Consumers’ Online Brand-Related Activities: COBRAs) te inspireren en beïnvloeden. Dit proefschrift stelt dat merken dat alleen effectief kunnen doen als zij een goed inzicht hebben in de bereidheid van […] Lees verder

62

Crisiscommunicatie: van ramp tot dialoog

Lynn Epping, MSc

Een crisis zoals de BP olieramp kan grote gevolgen hebben voor een organisatie: behalve een beschadiging van de reputatie kan ook het vertrouwen van aandeelhouders een flinke deuk oplopen. Om dit te voorkomen wordt het belang van goede crisiscommunicatie vaak benadrukt. Maar wat leveren deze pr-inspanningen op? Lees verder

61

De jonge consument

Prof. dr. Moniek Buijzen & dr. Esther Rozendaal

Kinderen vormen een steeds aantrekkelijkere doelgroep voor marketeers, adverteerders en voorlichters. Maar behalve een aantrekkelijke doelgroep is het ook een bijzondere: kinderen zijn immers nog in ontwikkeling en hebben daardoor specifieke kenmerken en gevoeligheden. Bij het benaderen van de jonge consument moeten marketeers rekening houden met deze kwetsbaarheid.

Lees verder

60

Medewerkers als merkambassadeurs

Dr. Joost Verhoeven

Voor het organisatiemerk zijn de medewerkers misschien wel de belangrijkste ambassadeurs. Deze medewerkers zijn – zowel privé als onder werktijd – in toenemende mate aanwezig op sociale media, waarbij ook de organisatie als onderwerp de revue passeert. Met deze interacties beïnvloeden zij de percepties van anderen en bouwen zij mee aan het organisatiemerk.

Lees verder