Kennisbank

Creatief of effectief reclame maken?

Deze studie onderzocht verschillende typen reclames: vijf reclames die een creatieve award (diverse varianten) gewonnen hadden, vijf reclames die een efficiëntie award (Effie award) gewonnen hadden en tien reclames zonder award. Hierbij moet uiteraard gezegd worden dat dit onderscheid niet betekent dat reclames die een Effie award hebben gewonnen per definitie niet creatief zijn. In dit artikel is echter gekozen voor een duidelijk onderscheid: een met een Effie bekroonde reclame is met name effectief en een reclame die een creativiteitsprijs wint is met name creatief. Lees verder

Het nut van kwalitatieve interacties in b2b brand communities

De kwaliteit van de interacties tussen klanten in b2b brand communities speelt een cruciale rol in het succes van een merk. De onderzoekers ontwikkelden daarom een conceptueel kader waarin de factoren die de kwaliteit van klant-tot-klant (c2c) interacties in b2b brand communities kunnen beïnvloeden, worden besproken. Een kwalitatieve interactie vindt plaats wanneer “de interactiepartners het vermogen hebben om een merkgerelateerde, co-creërende interactie te hebben over een merk”. Lees verder

De impact van positieve en negatieve WOM

Word-of-mouthreclame, het delen van ervaringen met bedrijven en producten met vrienden en familie, is een belangrijk communicatiekanaal: het is informeel en kan in potentie veel invloed hebben op de waarschijnlijkheid dat mensen klant zullen worden bij een bedrijf. In het verleden is goed onderzocht welke factoren word-of-mouthreclame meer of minder waarschijnlijk maken, maar minder goed is onderzocht welke factoren de invloed van – positieve dan wel negatieve – word-of-mouthreclame vergroten of juist verkleinen. Lees verder

Context essentieel bij stimuleren milieuvriendelijk gedrag

Overheden en een breed scala aan non-profitinstellingen proberen ervoor te zorgen dat consumenten zich milieuvriendelijker gedragen. Waar hierbij rekening mee moet worden gehouden is dat mensen zich publiek vaak anders gedragen dan privé. Mensen zijn namelijk altijd bezig met het beheer van hun eigen imago: ze gedragen zich graag volgens de norm die de mensen om hen heen stellen. Men wil graag een goede indruk maken, en deze wens is leidend bij de keuzes die zij maken, ook op het gebied van milieuvriendelijkheid. Lees verder

Sponsoring rondom sportevenementen: niet altijd slim

Rond sportevenementen is adverteren bijzonder duur: de prijzen voor één ‘reclame-eenheid’ zijn dan veel hoger dan in de rest van het jaar. Dat komt omdat veel merken mee willen liften op de aandacht en de opwinding die een dergelijk evenement met zich meebrengt. Bovendien trekken grote sportevenementen een bijzonder groot publiek. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de effectiviteit van investeringen in advertenties rond deze sportevenementen niet altijd even goed is. Lees verder

Een goede klantrelatie door te vragen

Bedrijven geven een groeiend percentage van hun marketingbudget uit aan campagnes op sociale netwerksites. De opzet is vaak als volgt: bezoekers worden op het sociale netwerk getriggerd om een spel te spelen dat bij de campagne hoort. Dit spel is meestal interactief. Daarnaast wordt er vaak gevraagd om persoonlijke gegevens voordat het spelletje gespeeld kan worden. Tijdens of na het spel kunnen bezoekers het spel doorsturen naar hun vrienden en hun scores delen met anderen. Lees verder

SWOCC25 februari 2015

De effectiviteit van bedrijfsblogs

Corporate blogs vormen een belangrijk onderdeel van het online reputatiemanagement van bedrijven: het grote voordeel van deze blogs ten opzichte van ‘gewone’ sociale media is dat bedrijven een hoge mate van controle hebben over de inhoud. Met behulp van het technology acceptance model is in dit onderzoek gezocht naar een antwoord op de vraag welke factoren van invloed zijn op de attitude van de lezers ten opzichte van deze blogs en de interactiviteit van de blogs. Lees verder