Uit de SWOCC Selectie

SWOCC24 augustus 2017

Samenwerking universiteiten bedrijfsleven: Hoe je dit tot een succes maakt

De laatste jaren lijkt er een sterke toename te zijn van ‘academic outreach’ initatieven in het bedrijfsleven. Samenwerking universiteiten bedrijfsleven is slim. Meerdere wetenschappelijke studies tonen aan dat het bedrijven toegang geeft tot wetenschappelijk onderzoek en kennis en innovatieve slagkracht geeft. Deze samenwerkingen, ook wel: ‘University Business Cooperation’ (UBC), krijgen op verschillende manier vorm. Zo worden er gastcolleges en bijeenkomsten georganiseerd, maar er vindt ook een uitwisseling van personeel en advies plaats.

Deze studie onderzoekt hoe je als bedrijf een succesvolle UBC-samenwerking kan managen. Wanneer je samenwerkt met een universiteit heb je te maken met universitaire docenten en onderzoekers, die als individuele besluitvormers optreden. Je werkt als bedrijf meestal samen met één onderzoeker of hoogleraar in plaats van met een team of afdeling. Daarom is het belangrijk voor een bedrijf om te weten hoe de onderzoeker reageert op managementstijlen en oog te hebben voor de verschillende belangen. Een voorbeeld is dat een onderzoeker de resultaten van de samenwerking graag met een breed (wetenschappelijk) publiek deelt, terwijl de organisatie graag exclusiviteit claimt.

De condities van een vruchtbare UBC-samenwerking zijn onderzocht middels een enquête onder 415 Duitse universitaire docenten. Allereerst onderzochten de auteurs twee managementstijlen die vorm en structuur geven aan UBC-samenwerkingen: de transactionele en relationele stijl. De transactionele managementstijl gaat over formele maatregelen die beperkingen en monitoring met zich mee brengen. Ze zorgen ervoor dat de samenwerking standhoudt, maar kunnen tegelijkertijd ook het vertrouwen tussen de partijen beschadigen door wantrouwen. De relationele managementstijl daarentegen, gaat over de interactie tussen de partijen. Het doel is het vormen van persoonlijke relaties, vertrouwen en sociale identificatie. Deze stijl kenmerkt zich door herhaalde persoonlijke interacties, zoals maandelijkse meetings.

Daarnaast werd onderzocht welke vormen van kennisdeling bijdragen aan het succes van een UBC-samenwerking. Verschillende vormen van kennisdeling dragen bij aan dit succes. Allereerst is er de mogelijkheid van het combineren van kennis. Een voorbeeld is dat een wetenschappelijk model concreet wordt toegepast op een business case. In dit geval kunnen beide partijen zich focussen op hun eigen competenties. De tweede mogelijkheid is dat je van elkaar leert. Dit leerproces kan leiden tot nieuwe kennis. Tot slot is er de mogelijkeheid tot co-poiesis waarin gezamenlijke kennis en vaardigheiden worden ingezet om tot nieuwe kennis te komen.

Uit de resultaten blijkt een positief effect van de relationele managementstijl en een negatief effect van de transactionele managementstijl op de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Daarnaast blijft dat zowel het combineren van kennis als co-poiesis een positieve invloed hebben op het behalen van de gemeenschappelijke doelen. Echter, leren blijkt een negatief effect te hebben. Waarschijnlijk omdat hier geen sprake is van wederzijdse inspanningen. De inspanningen liggen bij één partij om de ander iets te leren.

Praktische implicaties

  • In tegenstelling tot een transactionele managmentstijl heeft een relationele managementstijl een positief effect op het vergaren en delen van kennis. Investeer dus in de relatie met een universiteit of onderzoeker, door bijvoorbeeld een duurzame samenwerkingen met hen aan te gaan, regelmatig (persoonlijke) meetings te organiseren en SWOCC-bijeenkomsten bij te wonen.
  • Geef de onderzoeker autonomie: leg niet van tevoren al vast wat het vereiste resultaat (deliverables) moet zijn. Laat hem of haar bijvoorbeeld de methodes, procedures en conceptdefinities kiezen. Dit wekt vertrouwen en komt de samenwerking ten goede.
  • Er moet een kritische uitwisseling van kennis zijn, want anders kan er geen vruchtbare samenwerking tot stand komen. Dus, er is nog meer reden om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld bij SWOCC, en met elkaar in gesprek te gaan tijdens lopende SWOCC-onderzoeken.

 

Deze samenvatting is onderdeel van SWOCC Selectie 3 (2017). Deze kunt u hier downloaden.

Volledige literatuurverwijzing: Clauss, T., & Kesting, T. (2017). How businesses should govern knowledge-intensive collaborations with universities: An empirical investigation of university professors. Industrial Marketing Management, 62, 185-198. U vindt dit artikel hier (betaald).