Publicaties

4

Pretesten

Drs. Mary Hoogerbrugge

In de vakliteratuur is de afgelopen jaren veel over pretesten geschreven. Een overeenstemming over wat pretesten precies inhoudt, of en wanneer je een reclame-uiting zou moeten pretesten en hoe dat te doen, bestaat er echter niet.

Pretesten is een controversieel onderwerp en verschijnt meestal op het toneel op het moment dat de adverteerder op het punt staat grote bedragen in de media te investeren.

In deze publicatie wordt allereerst uiteengezet wat onder pretesten wordt verstaan. Vervolgens worden de variabelen besproken die in een pretest kunnen worden gemeten. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van de pretest. Deze publicatie levert een bijdrage aan de bespreekbaarheid van het onderwerp in de reclamepraktijk en kan de samenwerking tussen adverteerder, reclamebureau en onderzoeksbureau op dit punt verbeteren.