Dossiers

4

Merkstrategieën

Drs. Charlotte Blom & Dr. Kim Cramer

Binnen de financiële dienstverlening hebben de laatste jaren fusies en overnames het merkbeeld veranderd. Merkportfoliomanagement wordt, onder andere door deze ontwikkelingen, dan van toenemend belang. Financiële dienstverleners vinden het daarbij steeds belangrijker de holdingnaam te introduceren.

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en verklaren van merkportfoliostrategieën, door bestaande merkportfolio’s en merkstrategieën van Nederlandse ondernemingen in de financiële dienstverlening in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de factoren die invloed hebben op de merkportfoliostrategie. Het onderzoek dat in dit dossier beschreven wordt, maakt deel uit van het SWOCC promotieproject van Kim Cramer over merkportfoliostrategieën.