Publicaties

22

Mediakeuze en reclamestrategie

Drs. Esther Heuvelman & Drs. Irene Koppe

Welke media moeten worden ingezet in een campagne? Mediumtypeselectie is een wezenlijk onderdeel van de mediastrategie. Het gaat daarbij om de vraag welke mediumtypen een optimale bijdrage leveren aan de specifieke communicatiedoelstellingen van een merk.

In deze publicatie zijn de mogelijke communicatiedoelstellingen ingedeeld aan de hand van de reclamewerkingsmodellen van Giep Franzen. Deze werkingsmodellen, die elk een andere centrale doelstelling kennen, kunnen worden beschouwd als strategieën die ten grondslag liggen aan reclameboodschappen.
In deze publicatie zijn deze modellen uitgebreid met de factor media. Op basis van literatuuronderzoek, expertinterviews en een analyse van praktijkcases is gekeken welke mediumtypen het best passen bij elk van de reclamewerkingsmodellen. Onderzocht zijn televisie, radio, dagbladen, tijdschriften, brievenbusreclame, buitenreclame, bioscoop en internet.

Alleen voor begunstigers