Uit de SWOCC Selectie

SWOCC25 februari 2015

De effectiviteit van bedrijfsblogs

Corporate blogs vormen een belangrijk onderdeel van het online reputatiemanagement van bedrijven: het grote voordeel van deze blogs ten opzichte van ‘gewone’ sociale media is dat bedrijven een hoge mate van controle hebben over de inhoud. Met behulp van het technology acceptance model is in dit onderzoek gezocht naar een antwoord op de vraag welke factoren van invloed zijn op de attitude van de lezers ten opzichte van deze blogs en de interactiviteit van de blogs.

Het technology acceptance model vooronderstelt dat de gebruikservaring van technologie afhangt van het waargenomen gemak, plezier en nut van de technologie. Is de ervaring gemakkelijk, plezierig en nuttig (nut in het geval van een corporate blog is dat het lezen van een dergelijke blog het uitoefenen van je werk bijvoorbeeld makkelijker maakt of je er iets van leert), leidt dit tot een positiever oordeel over de technologie, wat vervolgens weer leidt tot een hogere intentie tot gebruik en daadwerkelijk gebruik van de technologie. De drie factoren zijn ook onderling verbonden: een groter gebruiksgemak vergroot het nut van de technologie en leidt daarnaast tot meer plezier in het gebruik.

In lijn met de hypothese bleek er een significant effect van gebruiksgemak, gebruiksplezier en gebruiksnut (inclusief het effect van gemak op nut en plezier) op de attitude ten opzichte van corporate blogs te zijn. Bovendien bleek dat een hoge attitude inderdaad tot een hoge gebruiksintentie leidt; het lezen van en reageren op blogs.

De onderzoeker komt tot de conclusie dat deze causale structuur internationaal toepasbaar is, maar dat er wel verschillen bestaan tussen landen. Vooral de sterkte van de effecten van gemak, nut en plezier op attitude kunnen tussen landen verschillen. Bedrijven die maar één Engelstalige corporate blog voor alle markten bijhouden, laten dus kansen liggen: voor een hoge mate van interactie is het goed om rekening te houden met de situatie per land.

Afgezien van landelijke verschillen is het altijd belangrijk om rekening te houden met de kenmerken van de doelgroep: zo vinden ouderen het gebruik van nieuwe technologie bijvoorbeeld lastiger dan jongeren.

Praktische implicaties

  • Een prettig gebruik van een corporate blog is een belangrijke voorspeller van het daadwerkelijke gebruik van de blog.
  • Gebruiksgemak staat aan de basis van een succesvol functionerende corporate blog.
  • Hoewel landsgrenzen op internet lijken te vervagen, is het wel degelijk van belang om voor verschillende landen verschillende prioriteiten te stellen: de sterkte van de effecten kan van land tot land verschillen.


Deze samenvatting is onderdeel van SWOCC Selectie 1. Deze kunt u hier downloaden.

Volledige literatuurverwijzing: Koenig, N. (2014). Acceptance of corporate blogs by internet users. Corporate Reputation Review, 17(2), pp. 114-137. U vindt dit artikel hier (betaald).