Publicaties

28

Consumeren in magere tijden

Aldi Jam en Douwe Egberts koffie?

Drs. Tamara van der Peet

Na jaren van voorspoed is de Nederlandse economie begin 2003 officieel in een recessie terechtgekomen. Logischerwijs worden consumenten door deze recessie beinvloed in hun consumptiegedrag; bezuinigingen zorgen voor een veranderd uitgavenpatroon.

Vele onderzoeken hebben zich dan ook al gericht op het consumptie- en bezuinigingsgedrag tijdens recessie. De positie van merken in dit consumptiegedrag was tot nog toe echter grotendeels onontgonnen gebied. In deze publicatie wordt antwoord gegeven op de vraag wat de invloed is van economische recessie op het merkgedrag van consumenten. Hierbij wordt het algemene consumptie- en bezuinigingsgedrag van consumenten onder de loep genomen, maar wordt met name gekeken naar de invloed van recessie op merk-keuzegedrag en merktrouw. Ook worden uitspraken gedaan over de algemene positie en betekenis van merken ten tijde van economische tegenspoed. Het onderzoek heeft een verkennend karakter en bestaat uit een literatuurstudie, bestudering van consumptiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en diepte-interviews met consumenten.