Verslagen bijeenkomsten

verslag

Heb uw brief lief

WPO De creatieve brief

donderdag, 29 november 2007

“Zijn wij de zwakste schakel? Misschien wel, maar in ieder geval de enige!”, “Functie van de strateeg hangt af van de opdrachtgever en de rol als bureau”, “Ik ben een ongrijpbaar mysterie” en “Adverteerders, heb uw brief lief!”. Slechts enkele van de opvallende uitspraken op de Wetenschap-Praktijk Ontmoeting (WPO) De Creative Brief, die SWOCC 29 november 2007 organiseerde.

Tijdens deze 23e WPO stond het onderzoek van Tamara van der Peet naar reclamebriefing centraal. De bezoekers werd een kijkje gegeven door de bril van de vier partijen die bij het briefingsproces betrokken zijn: klant, account, strategie en creatie. Tamara stippelde de rode draad van de middag uit, door elke partij in te leiden met de belangrijkste resultaten uit haar onderzoek. Dit resulteerde in een zeer interessante en geslaagde WPO, waarvoor zelfs enkele van onze Belgische begunstigers waren afgereisd!

Tamara vertelde dat de brief wordt gezien als een belangrijk strategische document, dat het briefen van bureaus in de praktijk heel lastig wordt gevonden en dat het perfecte format voor de brief niet lijkt te bestaan. Het proces blijkt belangrijker te zijn dan het document. Bovendien trof ze in haar onderzoek adverteerders aan die van mening waren dat account de zwakste schakel is in het proces en vooral ruis oplevert.

René Jaspers, Client Service Director bij TBWANEBOKO, stelde dat adverteerders eerst maar eens beter moeten begrijpen wat de rol van account precies is. De account is naar zijn mening een duizendpoot: hij is organisator, secretaresse, boekhouder, babysitter, boksbal, verkoper en pispaal. Aan het einde van zijn presentatie is de boodschap duidelijk: de accountmanager is onmisbaar. Of, zoals hij het zelf mooi verwoordde: “Zijn wij de zwakste schakel? Misschien wel, maar in ieder geval de enige!”

Vervolgens een kijkje door de bril van de strateeg. Tjaco Walvis (THEY) stelde dat het aan de strateeg is om te bepalen wat er gezegd moet worden, waarna creatie bedenkt hoe het moet worden gezegd. Hij benadrukte de rol van de opdrachtgever in het proces. Deze moet precies weten wat zijn doel is. Alleen dan is de taakverdeling duidelijk, wat teleurstellingen voorkomt.

Na de pauze kwam de visie van creatie aan bod. Pim Gerrits, copywriter bij KesselsKramer kreeg de lachers op zijn hand toen hij zichzelf omschreef als een zogenoemd ‘ongrijpbaar mysterie’. “Is het echt zo erg met ons creatieven? Zijn wij zo contactgestoord? Ik vind van niet”. Pim is van mening dat een creatief een breed denken, multi-disciplinair persoon moet zijn die ook strategisch en analytisch kan denken. Een goede samenwerking tussen creatie, strategie en klant is volgens Pim Gerrits de oplossing voor al deze problemen.

Alfred Levi (3MO) vertegenwoordigde de bril van de adverteerder. Het belang van de brief moet naar zijn mening niet onderschat worden door adverteerders. In navolging hierop besprak hij verschillende fouten die adverteerders vaak maken bij het briefen van bureaus. Volgens hem wordt de brief nog te vaak als contract gezien, is het briefingsproces vaak te langdradig en weten adverteerders doorgaans niet wat ze precies willen vertellen aan de consument. Hij sloot af met de conclusie dat de adverteerders zelf verantwoordelijk zijn voor een goede brief. “Adverteerders, heb uw brief lief!” was dan ook zijn oproep.

Na deze interessante presentaties was het tijd voor een prikkelende discussie. Al snel werd duidelijk dat veel bezoekers worstelen met de materie: verschillende aanwezigen kwamen aan het woord om de sprekers vragen te stellen en te reageren op een aantal stellingen. Ook tijdens de borrel werd er nog heel wat nagepraat en bediscussieerd. Uiteindelijk kon de dag worden afgesloten met het overkoepelende inzicht dat samenwerking tussen en betrokkenheid van alle partijen, de kernelementen zijn van een succesvolle briefing.

Tamara van der Peet: De creatieve brief from SWOCC

 

Media