Verslagen bijeenkomsten

verslag

WPO met een feestelijke strik

SWOCC bestaat 10 jaar!

donderdag, 13 oktober 2005

SWOCC is jarig! Dat moest gevierd worden. Op 16 november 2005 organiseerden wij een speciale Wetenschap-Praktijk Ontmoeting met een feestelijke strik!

Het was een leerzame en inspirerende bijeenkomst. Overdag stond de toekomst van het merk en haar communicatie in de spotlight. Hoe is de functie van het merk in de afgelopen tien jaar veranderd en welke rol speelt het voortdurend veranderde medialandschap hierbij? Hoe gaat de consument tegenwoordig met merken en reclame om? En hoe kunnen we reclame-effectiviteit in de toekomst nog beter meten? Vooraanstaande en interessante sprekers gaven hun visie over het verleden, heden en toekomst van merk en communicatie.

Justien Marseille, bekend trendanalist, oprichter en directeur van The Future Institute, opende het inhoudelijke deel van de dag. Zij kondigde de sprekers aan en kleurde de middag met interessante en grappige trends.
De eerste spreker was Tim Ambler, Senior Fellow bij de Londen Business School. Vanuit een economisch perspectief besprak hij hoe de werking van reclame is veranderd en welke consequenties dit heeft voor de sterkte van het merk. Tim behandelde veranderingen die zich afgelopen jaren voltrokken binnen het onderzoek naar merken en merkwaarde (brand equity).

Robert Heath, research en teaching associate aan de University of Bath en beroemd door zijn Low-Attention Processing Model, besprak vervolgens de veranderingen in reclamewerking vanuit een consumenten perspectief. Hoe bewust gaan consumenten nog met reclame om? Robert ging door op het betoog van Tim dat reclame anders werkt dan lange tijd is aangenomen. Reclame kan werken zonder dat bewust aandacht is geschonken, zonder overtuigende boodschap en zonder bewuste herinnering aan de reclame uiting. Het draait allemaal om emoties die -wanneer er nauwelijks sprake is van aandacht- de ‘markers’ zijn die merken en uitingen laten inslijten in ons geheugen. Hoe vaker, hoe beter.

Boris Veldhuijzen van Zanten, oprichter van V3 Redirect Services, HubHops (tegenwoordig KPN Hotspots), Junker BV en voorzitter van IPAN, ging in op het veranderende medialandschap en de invloed hiervan op merkcommunicatie. Welke nieuwe technologische toepassingen staan ons te wachten? En wat betekent dit voor de marketeer?

De inhoudelijke middag werd sierlijk afgesloten met de toekomstbelofte van SWOCC. SWOCC-oprichter en merkenexpert Giep Franzen en SWOCC-directeur Edith Smit gaven hun visie over de toekomst van het merk. Tijdens de middag werd ook het SWOCC jubileumboek gepresenteerd en overhandigd aan SWOCC’s oudste en trouwste begunstigers: FHV BBDO, VNU nu Sanoma, BVA en GVR. Na deze uiterst leerzame middag was het tijd voor feest! Tot tien uur ’s avonds kon worden genoten van lekker eten, drinken en muziek.