Verslagen bijeenkomsten

verslag

Nostalgie in de collegebanken

De SWOCC-collegedag

vrijdag, 16 april 2010

Op één van de mooiste locaties van de Universiteit van Amsterdam verzamelden zich vrijdag 16 april 2010 vele begunstigers van SWOCC. Via de Oudemanhuispoort werd men geleid naar een zonnige binnentuin in hartje Amsterdam. In geheel nieuwe, maar zeer authentieke stijl presenteerde SWOCC dan ook haar meest recente publicaties. In een hoorcollege zaal namen zo’n 150 geïnteresseerden plaats in de collegebanken. De tafeltjes werden uitgeschoven en de pennen in de aanslag gehouden: nostalgie alom.

De collegedag werd geopend door de nieuwe directeur van SWOCC, Piet Verhoeven. Hij is sinds 1 april jongstleden de opvolger van Marjolein Moorman. Na een korte introductie over de historische verwevenheid van de Universiteit van Amsterdam met de stad, het ontstaan van de Communicatiewetenschap en de traditie waar SWOCC in staat, begonnen de colleges. Er was een onverwachte uitval van de presentatie over Merkoriëntatie, echter bood dit meer tijd voor vragen en interactie met de overige sprekers.

College 1: Word-of-mouth (WOM)
Vele (aankoop)beslissingen zijn aan WOM te danken; 50% van de auto-aankopen wordt gedaan op basis van aanbevelingen van iemand anders. De consument is nu dan ook steeds kritischer over de informatie die hij of zij tot zich neemt. WOM helpt om richting te geven in het enorme ‘informatie-woud’. Boris Nihom, auteur van Moet je horen.. en strateeg bij THEY, presenteerde luidkeels en met veel enthousiasme zijn onderzoek naar de factoren die tot positieve dan wel negatieve WOM leiden. Door te sturen op deze factoren kan de kans op positieve WOM worden beïnvloed: “WOM moet namelijk niet het doel op zich zijn”, legt de auteur uit, “Het is een effect van het doel dat je wilt bereiken”. Nokia heeft bijvoorbeeld het doel om mensen met elkaar te verbinden. Echter is men op festivals niet te verstaan door de telefoon. Zo plaatste Nokia stiltecabines om mensen in deze behoefte te faciliteren. Het effect was veel positieve WOM.

College 2: Mens, Mileu & Meerwaarde
In deze meest recente SWOCC-publicatie gaat Marjolein Doets in op de implementatie en communicatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uit haar onderzoek blijkt dat er vier typen organisaties zijn te onderscheiden. Organisaties die het nut van MVO niet inzien of dit wel doen maar gewoonweg niet weten niet hoe ze hier invulling aan moeten geven, noemt Marjolein de ‘achterblijvers’. De ‘hypocrieten’ zijn bedrijven die roepen dat ze aan MVO doen, terwijl dit intern helemaal niet, of in mindere mate, geïmplementeerd is. Dan zijn er nog de ‘zwijgers’. Deze bedrijven doen aan MVO, maar brengen dit liever niet naar buiten. Bijvoorbeeld uit angst dat het bij de consument in het verkeerde keelgat schiet. Ten slotte zijn er bedrijven die én invulling weten te geven aan MVO én dit op een juiste manier weten te communiceren: de ‘uitblinkers’. Marjolein gaf de bezoekers een concreet handvat door de vijf stappen van het implementatieproces uiteen te zetten en vervolgens 10 do’s en don’ts te geven voor wat betreft de externe communicatie over MVO. Het uitblinkerschap kan nu niet lang meer op zich laten wachten!

College 3: Social media, mensen en merken
Daan Muntinga, promovendus bij SWOCC, belichtte in zijn presentatie de motieven van mensen voor COBRA’s – Consumers’ Online Brand-Related Activities. Hij lichtte toe dat communicatie vroeger als de magic bullet werd gezien; boodschappen werden op het publiek afgevuurd in de veronderstelling dat ze dan wel aankomen. In het tijdperk van Hyves, Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn en vele andere sociale ontmoetingsplekken op het web, gaat dit natuurlijk niet meer op. Sterker nog, het publiek vuurt nu zelf merkgerelateerde boodschappen af op de organisatie via social media. Dit gedrag van mensen kan worden opgedeeld in een typologie van consumeren, contribueren en creëren. Mensen consumeren merkgerelateerde social media content met name om in hun informatiebehoefte te voorzien, contribueren voor sociale interactie en sociale identiteit en creëren om hun eigen identiteit te presenteren, uit te dragen of te bevestigen. Daan lichtte dit laatste toe aan de hand van een meisje dat een foto van haar kersverse tatoeage op het web uploadt: vol trots laat zij het Puma-logo op haar buik zien.

In vogelvlucht waren de begunstigers weer helemaal bij over de ‘hot topics’ in merk- en communicatieland. Deze werden allen voor hen vanuit de wetenschap naar pragmatische handvaten vertaald. Vol nieuwe indrukken en inspiratie vertrok de menigte naar de afsluitende borrel, waarbij sommigen de eerste échte zonnestralen van het jaar in de binnentuin nuttigden. Al met al een voorbeeldige collegedag met actieve deelnemers en weinig spijbelaars.